Informacje, Historia, Muzea, Ciekawe Strony

  Kazimierz Dolny to malownicze miasto w województwie lubelskim. Położone nad Wisłą w zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego. Dzieje Kazimierza Dolnego sięgają początków państwa polskiego. Jan Długosz wymienia okolice Kazimierza jako własność klasztoru benedyktynów na Łysej Górze już w XI wieku.

Z uwagi na atrakcyjne położenie, bogatą historię, niepowtarzalny krajobraz ze średniowiecznym układem urbanistycznym, wspaniałą architekturą i dobre warunki klimatyczne - jest znany w kraju i na świecie jako miejscowość o wybitnych walorach turystyczno - wypoczynkowych, czemu sprzyja rozwinięta sieć hoteli, pensjonatów i zakładów gastronomicznych.

Nieskażone środowisko przyrodnicze okolic miasta sprzyja występowaniu wielu rzadkich gatunków fauny i flory. Dlatego też ustanowiono tam w 1979 r. Kazimierski Park Krajobrazowy, obejmujący swoim zasięgiem teren całej gminy.

 

Wiktor Zajkiewicz
Rafał Świdziński