Informacje, Historia, Muzea, Ciekawe Strony

  Dom Marii i Jerzego Kuncewiczów

Dom przy ul. Małachowskiego 19 w Kazimierzu Dolnym wzniesiono w roku 1936 dla wybitnej pisarki i jej męża prawnika, literata oraz polityka, według projektu architekta Karola Sicińskiego, którego twórczość wywarła silny wpływ na przedwojenny i powojenny kształt Kazimierza Dolnego. Nowoczesny jak na owe czasy budynek był letnią siedzibą Kuncewiczów zaledwie trzy lata. Po wybuchu II wojny światowej, we wrześniu 1939 roku, gospodarze udali się na wygnanie wraz z grupą uciekinierów ze stolicy, którzy w Kazimierzu, "Pod Wiewiórką", szukali schronienia. Wśród nich znaleźli się Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Kazimierz Wierzyński, Mieczysław Grydzewski i Stanisław Baliński.

Kuncewiczowie wrócili do Kazimierza po trwającej prawie 20 lat tułaczce. Jednak "Dom pod Wiewiórką" nigdy nie był stałą siedzibą obojga: Kuncewiczowie spędzali tu część roku, prowadząc intensywne życie towarzyskie, gromadząc wokół siebie wybitne osobistości, przede wszystkim artystów, lecz zimę spędzali za granicą, zazwyczaj w Rzymie.

Galeria wystaw czasowych Muzeum Nadwiślańskiego.

Organizowane w niej są wystawy poświęcone historii i sztuce, retrospektywne wystawy artystów związanych z miastem oraz prezentacje bieżącej twórczości miejscowego środowiska malarskiego w ramach biennale "Salon Letni".

Galeria Letnia jest czynna w okresie od 17.IV. do 30.IX. w godz. 12.00 - 19.00, święto Bożego Ciała - zamknięte do godz. 13.00, od godz. 13.00 otwarte dla zwiedzających, Ceny biletów ustalane będą odrębnie dla każdej z wystaw czasowych
Kamienica Celejowska W Kamienicy Celejowskiej mieszczą się, zbiory liczące ponad 5000 eksponatów z dziedziny archeologii, historii, sztuk pięknych, a w szczególności malarstwa z lat 1918 - 39 powstałego w kręgu artystycznym prof. Tadeusza Pruszkowskiego.

Prezentowane są dwie wystawy stałe:

1. Kazimierz Dolny - czas miniony ilustrującą trzy etapy dziejów miasta:
* Od osady do miasta VIII-XV w.,
* Na wiślanym szlaku XVI-XVIII w.,
* Miasto malarzy. Lata 20- i 30- XX w.

2. Kazimierz Dolny kolonią artystyczną - miejscem, źródłem sztuki W Kazimierzu malowano już od końca XVIII wieku, maluje się do dziś. Jedyne miejsce w Europie, wciąż żywe i rozwijające się. Jak wyglądały dzieje miasteczka pokazuje ekspozycja malarstwa, grafiki i rysunku.

Muzeum Sztuki Złotniczej jest jedyną placówka tego typu w Polsce. Przede wszystkim gromadzi wyroby dawnego i współczesnego złotnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem złotników polskich i w Polsce działających. Popiera też współczesną twórczość złotniczą, organizując wystawy czasowe prezentujące wyroby środowisk twórczych i artystów indywidualnych.

Eksponaty znajdujące się w Muzeum to srebra polskie prezentujące złotnictwo różnych ośrodków od gotyku po współczesność a także zespół sreber reprezentujących ważniejsze ośrodki europejskie.

Muzeum Przyrodnicze

Jeśli chcesz:
- zobaczyć wnętrze XVI-wiecznego spichlerza, a w nim unikalną więźbę dachową
- poznać osobliwości ożywionej i nieożywionej przyrody okolic Kazimierza Dolnego
- obejrzeć panoramę małopolskiego przełomu Wisły i dioramę lessowego wąwozu
- przenieść się w odległą przeszłość i wziąć do ręki skamieniałość liczącą 65 mln lat
- zaobserwować z bliska życie pszczelej rodziny czy mieszkańców wiślanego akwarium
- a także znaleźć odpowiedź na wiele istotnych pytań dotyczących Ciebie i otaczającego Cię świata

Koniecznie odwiedź to miejsce !
Zamek w Janowcu nad Wisłą jest siedzibą jednego z oddziałów Muzeum Nadwiślańskiego. Dawniej był własnością magnackich rodów Firlejów, Tarłów i Lubomirskich.

Obecnie turyści mogą zwiedzać zespół budowli:

- Zamek bastejowy wzniesiony na pocz. XVI w. i rozbudowywany do XVIII w. Z jego powstaniem związani są wybitni architekci i rzeźbiarze: Santi Gucci Florentino (renesans), Giovani Battista Falconi i Tylman z Gameren (barok). Do zwiedzania: dziedziniec, krużganki i taras widokowy na pradolinę Wisły, odbudowany Dom Północny z wystawą "Historia zamku. Budowa, Rozbudowa, Konserwacja".
- Dwór barokowy, z lat 70-tych XVIII w. przeniesiony z Moniak koło Urzędowa. We dworze znajduje się stała wystawa wnętrz dworu ziemiańskiego oraz pokoje gościnne.
- Spichlerz zbożowy, drewniany z XIX w., przeniesiony z Podlodowa nad Wieprzem. Wewnątrz wystawa etnograficzna: sztuka ludowa, rzemiosła, transport wodny, rybołówstwo.
- Stodoła drewniana z XIX w., przeniesiona z Wylągów. Do zwiedzania: wystawa zabytkowych pojazdów konnych pochodzących z prywatnej kolekcji Jana Wzorka...
- Zespół zabudowań gospodarczych - dawny lamus-wozownia i domek mieszkalny z lat 20-tych XX w.
 

Wiktor Zajkiewicz
Rafał Świdziński